ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αδιαμφισβήτητα η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία προσφέρει σημαντικότατα οφέλη. Ενεργοποιεί το ενδιαφέρον όλων των μαθητών, ευνοεί τη διαφοροποίηση, καθιερώνει τη διαδραστικότητα,προωθεί τη συνεργασία, δημιουργεί ευχάριστο κλίμα, εξοικειώνει τους μαθητές με τις σύγχρονες απαιτήσεις κ.λπ. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα εκπαιδευτικά εργαλεία που διατίθενται στην πλατφόρμα μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Moodle

Το Moodle είναι ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων, ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) / (VLE), ή πιο απλά ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Zoom

Zoom helps businesses and organizations bring their teams together in a frictionless environment to get more done. Our easy, reliable cloud platform for video, voice, content sharing, and chat runs across mobile devices, desktops, telephones, and room systems.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Webex

Education is changing across teaching, learning, and administration. Students are more digitally engaged than ever before. Teachers must reach more students in more places through remote access and distance learning. Deliver better education experiences with Cisco Webex.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
BigBlueButton

Το BigBlueButton είναι πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα για διαδικτυακή διάσκεψη. Εκτός από τις διάφορες υπηρεσίες διαδικτυακής διάσκεψης, ενσωματώνει πολλά από τα σημαντικότερα συστήματα μάθησης και διαχείρισης περιεχομένου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Openboard

OpenBoard is an open source cross-platform teaching software for interactive whiteboard designed primarily for use in schools and universities. It can be used both with interactive whiteboards or in a dual-screen setup with a pen-tablet display and a beamer.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ